Lahden Teollisuusseuran Säätiö

Lahden Teollisuusseuran  Säätiö perustettiin vuonna 2012, kun Lahden Teollisuusseura lahjoitti säätiön peruspääoman. Myöhemmin Lahden Teollisuusseura teki Säätiölle kaksi merkittävää lahjoitusta lisää. Säätiö on saanut lahjoituksia ja ottaa niitä mielellään vastaan myös muilta tahoilta. Säätiö toimii täysin itsenäisesti yleishyödyllisyyden periaatteita noudattaen.

Lahden Teollisuusseura

Seuran tarkoituksena on olla teollisuuden ja liike-elämän alalla toimivien yhteisöjen ja yksityisten henkilöiden keskeisenä yhdyssiteenä Lahdessa ja sen ympäristössä, sekä edistää taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä paikkakunnalla. Seuralla on noin 70 yhteisöjäsentä ja niillä lähes 300 edustajaa. Henkilöjäseniä seuralla on noin 70.

Lahden Teollisuusseura on sota-ajan poikkeuksellisissa olosuhteissa vuonna 1943 perustettu yhdistys, joka pyrkii käytettävissä olevin voimavaroin edistämään Lahden ja sen ympäristön teollisuus- ja liike-elämää. Tammikuussa 1945 tehdyn kaupan seurauksena Teollisuusseurasta tuli Lahden Seurahuone Oy:n omistaja ja näin merkittävä taustavoima hotelli- ja ravintolakulttuurin vaalijana ja kehittäjänä niin kotikaupungissa kuin laajemminkin koko maassa.

Lahden Seurahuone on vuosikymmenten aikana kokenut monet saneeraus- ja laajennustoimenpiteet. Rakennustoiminnan ja kehityksen takuumiehinä ovat olleet Teollisuusseuran jäsenyritykset ilman voitontavoittelua. 90-luvun lamavuodet eivät säästäneet myöskään Lahden Seurahuonetta.  Monien toiminta- ja omistusjärjestelyjen jälkeen syksyllä 2011 Teollisuusseura myi Seurahuoneen tontin ja kiinteistön alan paikalliselle toimijalle. Kiinteistökaupasta saadut varat mahdollistivat osaltaan Lahden Teollisuusseuran Säätiön perustamisen. www.lahdenteollisuusseura.fi