Ajankohtaista

Myönnetyt apurahat ylittivät 200 000 euroa

Lahden Teollisuusseuran Säätiön historiansa aikana myöntämät apurahat ylittivät 200 000 euroa. Säätiö jatkaa aktiivista työtään sääntöjensä mukaisesti. Säätiön tarkoitus on edistää taloudellista, yhteiskunnallista kehitystä Lahdessa ja sen ympäristössä sekä tukea teollisuuteen ja liike-elämään liittyvää koulutus- ja tutkimustoimintaa. 

Säätiön hallitus 2020

Lahden Teollisuusseuran Säätiön valtuuskunta on kokouksessaan valinnut säätiön hallituksen vuodelle 2020.

Puheenjohtajana jatkaa rakennusneuvos Martti Lipponen. Hallituksen jäsenistä entinen työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Erkki Virtanen ei ollut enää käytettävissä. Hänen tilalleen valittiin vuorineuvos Sakari Tamminen. Tamminen toimii mm. Versowoodin ja M.J. Paasikivi Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Hallituksessa jatkavat professori Eva Liljeblom ja johtaja Mari Pantsar.

LUT-yliopiston kasvulle Lahdessa vahva tuki elinkeinoelämältä

Lahden Teollisuusseura ry ja sen säätiö lahjoittivat 50000€ LUT-yliopiston kauppakorkeakoulun uusia professuureja varten. Lisäksi rahoitusta ovat myöntäneet myös Lahden kaupunki, Hämeen kauppakamari, Päijät-Hämeen Osuuspankki, Osuuskauppa Hämeenmaa, Lahti Energia Oy, PHP Holding sekä Marjatta ja Eino Kollin säätiö.

Lahteen sijoittuvien professuurien aloiksi on määritelty asiakas- ja kuluttajakäyttäytyminen digitaalisessa ympäristössä, sekä analytiikkaan perustuvat liiketoimintamallit. Kansainvälinen hakumenettely molempiin tehtäviin on parhaillaan käynnissä.

Asiakas- ja kuluttajakäyttäytymisen alan professuuri rahoitetaan kokonaisuudessaan lahjoitusvaroilla. Analytiikkaan perustuvien liiketoimintamallien professuuri rahoitetaan lahjoituksilla, LUT-kauppakorkeakoulun omalla rahoituksella sekä Viipurin taloudellisen korkeakouluseuran (VITAKO ry) tuella.

Lahjoituksia kahden professuuriin rahoittamiseksi on saatu jo lähes miljoona euroa.

Lisätietoja:

Sami Saarenketo, dekaani, LUT-kauppakorkeakoulu, puh. 050 308 6181 sami.saarenketo@lut.fi

Juha-Matti Saksa, rehtori, LUT-yliopisto, puh. 0400 166 659 juha-matti.saksa@lut.fi

Säätiön hallitus vuonna 2019

Tiedote 20.12.2019

Lahden Teollisuusseuran Säätiön valtuuskunta on kokouksessaan valinnut säätiön hallituksen vuodelle 2019.

Nykyinen säätiön puheenjohtaja, vuorineuvos Jukka Viinanen oli ilmoittanut ettei enää ole käytettävissä tehtävään.

Säätiön puheenjohtajana aloittaa rakennusneuvos Martti Lipponen ja hallituksen uutena jäsenenä johtaja Mari Pantsar. Hallituksessa jatkavat professori Eva Liljeblom sekä työ- ja elinkeinoministeriön entinen kansliapäällikkö Erkki Virtanen.

Lisätietoja:

Martti Lipponen
puheenjohtaja
Lahden Teollisuusseuran Säätiö sr
040 758 9644
www.lahdenteollisuusseuransaatio.fi

Alkuperäisen tiedotteen löydät täältä: Lehdistötiedote 2018 LTSS

Lahden Teollisuusseuran Säätiö tukee tekniikan ja muotoilun koulutusaloja

Lahden Teollisuusseuran Säätiö tukee Lahden ammattikorkeakoulun varainhankintaa 50 000 eurolla ja lahjoitus osoitetaan erityisesti tekniikan ja muotoilun koulutusaloille. Lahjoituksella tuetaan alueen elinkeinoelämän ja koulutusorganisaatioiden yhteistyön kehittämistä.

”Lahden Teollisuusseuran Säätiön lahjoitus lisää merkittävästi LAMKin kykyä palvella alueen yritysten tarpeita entistä tehokkaammin ja monipuolisemmin erityisesti tekniikan ja muotoilun aloilla. LAMKin sisäisen toiminnan ja yritysyhteistyön kehittäminen on kaikkien yhteinen intressi”, kertoo Lahden ammattikorkeakoulun rehtori Turo Kilpeläinen.

Lahden Teollisuusseuran Säätiö edistää Lahden ja sen ympäristön taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä sekä tukee teollisuuteen ja liike-elämään liittyvää koulutus- ja tutkimustoimintaa. Vuosittain säätiö jakaa avustuksia, apurahoja ja palkitsemisia säätiön tarkoitusta toteuttaviin kohteisiin.

”Lahden Teollisuusseuran Säätiön näkökulmasta Lahden kehittyminen korkeakoulu- ja yliopistokaupunkina on hieno ja toivottu asia. Säätiön tehtävänä on sääntöjensä mukaan edistää taloudellista, yhteiskunnallista kehitystä Lahdessa ja sen ympäristössä sekä tukea teollisuuteen ja liike-elämään liittyvää koulutus- ja tutkimustoimintaa. Toivon, että Lahden ammattikorkeakoulun Vauhtia-varainhankintakampanjaan osoitetun avustuksen myötä, oppilaitoksella on halua entisestään tiivistää yhteistyötä alueen monimuotoisen elinkeinoelämän kanssa. Olisi loistavaa, jos täällä opiskelleet nuoret löytäisivät kiinnostavat työpaikat alueen yrityksistä tai aloittaisivat yritystoiminnan juuri täällä”, toivoo Lahden Teollisuusseuran Säätiön hallituksen puheenjohtaja Jukka Viinanen.


Lisätietoja: 

Turo Kilpeläinen, Lahden ammattikorkeakoulu

puh. +358 (0) 44 708 5085

Jukka Viinanen, Lahden Teollisuusseuran Säätiö

puh. +358 (0)50 552 3292