Ajankohtaista

LAB Sustainable Solutions Food Pilot Plantille viisi vuotinen apuraha

Lahden Teollisuusseuran Säätiö on myöntänyt LAB Sustainable Solutions Food Pilot Plantille viisi vuotisen apurahan, yhteensä 50 000€.

Vuonna 2025 alkaa LAB-ammattikorkeakoulussa prosessi- ja materiaalitekniikan insinöörikoulutus, jolla vastataan elintarviketeollisuuden kasvaneeseen osaajatarpeeseen. Uusi koulutus tulee olemaan osa alkuvuodesta muodostettua valtakunnallisesti ja kansainvälisesti toimivaa Food Campus Finland -yhteistyöalustaa. Alusta tähtää Suomen ruokaviennin kaksinkertaistamiseen ja sen jalostusarvon merkittävään kasvattamiseen. Alustan taustalla vaikuttavat Päijät-Hämeen Viljaklusteri, LAB-ammattikorkeakoulu, LUT-yliopisto, Koulutuskeskus Salpaus, Lahden kaupunki sekä Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy.

Prosessi- ja materiaalitekniikan koulutuksen mahdollistajina toimivat Lahden Teollisuusseuran Säätiön lisäksi myös Lahden kaupunki, Marjatta ja Eino Kollin Säätiö sekä Padasjoen Säästöpankkisäätiö.

Lisätietoja:

Turo Kilpeläinen, rehtori, LAB-ammattikorkeakoulu
+358447085085

Myönnetyt apurahat ylittivät 400 000 euroa.

Säätiön myöntämien apurahojen määrä ylitti 400 000 euroa ja säätiön toiminnassa tuli 15 vuotta täyteen vuonna 2023. Hakemusten määrä on ilahduttavasti kasvanut, mikä osaltaan johtuu Lahden kehittymisestä yliopistokaupunkina.

Säätiö jatkaa aktiivisista toimintaansa ja myöntää apurahoja sääntöjensä mukaisiin hakemuksiin.

Myönnetyt apurahat ylittivät 300 000 euroa.

Lahden Teollisuusseuran Säätiön historiansa aikana myöntämät apurahat ylittivät 300 000 euroa. Säätiö jatkaa aktiivista työtään sääntöjensä mukaisesti. Säätiön tarkoitus on edistää taloudellista, yhteiskunnallista kehitystä Lahdessa ja sen ympäristössä sekä tukea teollisuuteen ja liike-elämään liittyvää koulutus- ja tutkimustoimintaa. 

Apurahahakemusten käsittely

Säätiön hallitus käsittelee seuraavan kerran apurahahakemuksia kesäkuussa 2021.


Hakemusten liitteineen on hyvä olla toimitettu sähköisesti asiamiehelle la 15.5. mennessä.

Apurahahakemukset 2021

Säätiön hallitus käsittelee apurahahakemuksia seuraavan kerran helmikuussa 2021.

Toimita hakemuksesi sähköisesti asiamiehelle 15.1.2021 mennessä.