Lahden Teollisuusseuran Säätiö on tähän mennessä myöntänyt avustuksia ja apurahoja yli 340 000 euron arvosta.

• LAB Sustainable Solutions Food Pilot Plant, 5v ohjelma. 10 000€/v 2023- 2027.

• Tua Valtonen, HY, pro gradu. Lahden Niemen alueen teollisuuden tilojen purkamisesta syntyvien materiaalien kierrätys.

• Juulia Koskinen, LUT diplomityö. Selvitys kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksista tekstiili ja vaatealalla.

• Ulla Ala-Vainio, LUT, yrittäjyyden DI ohjelman opinnäytetyö, Yritysvastuun vaikutuksesta henkilöstön pitovoimaan organisaatiossa.

• LUT yliopisto, Tulevaisuuden osaajat ohjelma, rahoitus vuosille 2023 ja 2024.

• Anu Raappana. LUT. Tutkimus lukioiden mahdollisuuksista edistää nuorten yrittäjyysvalmiuksia eli opetussuunnitelmaan kirjatun tavoitteen toteutumisselvitys.

• LUT Kauppakorkeakoulu, KTT Tommi Rissasen tutkimusryhmä. Pro Gradu tutkimus, erikseen valittavan henkilön toteuttamana. Lahden seudun kasvuekosysteemin sidosryhmätarpeiden selvitys.

• Lei Liu, HY, Doctoral Thesis. Microbial Poly-b-hydroxyalkanoate accumulation from sludge for plastic production and simultaneous recovery of ammonia and phosphorus.

• LUTES – LUT Entrepreneurship Society ry, Idearace liikeideakilpailun toteutus Lahdessa.

• Minna Saunila, LUT, Tutkimus digitaalisen transinformaation, innovaation ja suorituskyvyn vuorovaikutuksesta.

• Janne Juopperi, Aalto, diplomityö, Hiilikuitujen mittalaitteen jatkokehitys ja hyödyntäminen urheiluvälineissä.

• Eetu Hannelin, diplomityö LUT, The potential of car rentals opetarions and role in a traffic systems: Carbon footprint reduction and customer attitude utilization (yhteiskäyttöautojen asiakassegmentointi).

• Minna Krupka, YAMK LAB opinnäytetyö Strategian kehittäminen UX-kirjoittamalla.

• TAT Yrityskylä, Hämeen yrityskylä Lahdessa.

• Pia Wäistö, LUT väitöskirjatutkija, Fyysisen tilan rooli organisaation strategian ja tavoitteiden saavuttamisessa. Tutkimushaastattelujen analysointi ja artikkelin luonnostelu.

• Suvi Konsti-Laakso (KTT, DI) tutkijatohtori  ja Marita Rautiainen (KTT) tutkijaopettaja LUT yliopisto. Perheyritysryhmä innovaation kontekstinä tutkitaan innovaation matkaa liiketoiminnaksi perheyritysryhmän sisällä.

• Lahden Karjalaseura, Evakkopatsas-hanke. 

• LUT Sähköisen liikennejärjestelmän professuuri. Lahden kampukselle sijoitettava professuuri, joka keskittyy liikenteen sähköiseen murrokseen, 100 000€.

• Lahden Hiihtoseura 100v historia 1.

• Apuraha Pia Wäistö, LUT, Väitöskirjatyöskentelyn aloittaminen, aiheena Fyysisten tilojen merkitys organisaation strategian ja tavoitteiden toteutumiselle.

• Apuraha KOE21 fashion show, LAB vaatemuotoilijoiden opinnäytetyö.

• Apuraha TAT yrityskylä Häme, yrityskylä toiminta.

• Apuraha FT Outi Ihanainen-Rokio ja VTK Laura Takki (pro gradu), HY, Vastuullisuusviestinnän osaamistason selvittäminen ja keinot sen kehittämiseen Lahden alueen yrityksissä. Osa Green Capital hanketta. 

• Avustus Huonekalumuseosäätiö sr. huonekalualan tutkimus ja tuloksista julkaistava kirja. 

• Apuraha Ossi Kekki, Tuni, hallintotieteet, pro gradu, Lahden ympäristöpääkaupunki- brändi ja sen ilmentäminen fyysisessä kaupunkikuvassa. 

• Apuraha Johan Niemelä, LUT, EnTeDi, diplomityö, Teollisuuden hukkalämmön hyödyntäminen case lastulevytehtaan paluulähde

• Apuraha Emilia Värelä, LAB muoti ja vaatesuunnittelu, opinnäytetyö 2020, Inklusiivisuutta tutkiva vaatemallisto pyörätuolia käyttävien henkilöiden inspiroimana.

• Avustus KOE19 Muotoiluinstituutin (LAMK) muotinäytös, vaatesuunnittelulinjan päättötyön tukeminen    

• LUT kauppatieteen professuurit, 50 000 euroa

• Lahjoitus Lahden ammattikorkeakoulun varainhankintaan, 50 000 euroa. Lahjoitus osoitettiin erityisesti tekniikan ja muotoilun koulutusaloille. Lahjoituksella tuetaan alueen elinkeinoelämän ja koulutusorganisaatioiden yhteistyön kehittämistä.

• Apuraha Tuomas Koponen, Itä-Suomen Yliopisto, Pro Gradu, Yrityksen kasvua selittävät tekijät – Yrityksen arvonluonnin tapa kasvua selitettäessä. Case: suomalaiset asiantuntijayritykset. 

• Avustus Lahden Lyseon lukio, nuorten tiedekurssi, Vesiosaaminen.

• Avustus Lahden 9. luokka, Yrityskylä.

• Apuraha Propuu ry:n seminaari.

• Apuraha Mika Tala HY, Pro Gradu, Kuluttajatutkimuskeskus, Alueellisten yrittäjyysekosysteemien rakentuminen biotalous ja digitalisaatiosektoreilla.

• Apuraha Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö, Järvien kunnostus ja ravinteiden kierrätys sisäistä kuormitusta hyödyntämällä – alusveden puhdistuksen uusi sovellus, Jukka Horppila.

• Avustus lasten ja nuorten robotiikkakerhotoiminnan käynnistämiseen Päijät-Hämeessä (Luma -keskus, luonnontieteet, matematiikka ja teknologia).

• Avustus ProPuu yhdistyksen Ajan veistämöt -kutsunäyttelyyn.

• Avustus Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin muoti- ja vaatesuunnittelun opiskelijoiden Koe17-muotinäytöksen toteuttamiseen.

• Apuraha tekniikan tohtori Toni Männistön ja väitöskirjatutkija Lauri Savirannan tutkimukseen Liikkuminen palveluna (MaaS) Lahden seudulla.

• Apuraha Emilia Toivanen JYU, apuraha diplomityöhön Lahden seudun aluetaloudellisen kehityksen tutkimus.

• Apuraha Annika Nurmi LUT pro gradu työ, Ravinteiden kiertotalous.

• Apuraha Jukka Oksa, Lahden alueen yhteiskuntasuhteiden muutos, jatkotutkimus.

• Apuraha, Päijät-Hämeen tutkimusseura, Ajatuspajat.

• Apuraha Jukka Oksa, Teollisuuden merkitys Lahden alueen kehityksessä.

• Apuraha Päijät-Hämeen tutkimusseura, Teollisuuden aluevaikutusta koskeva esiselvitys

• Avustus Lahden alueen nuorten Your Hope -seminaarimatka

• Tunnustuspalkinto Teknoware Oy, Muotoilun merkityksen ymmärtäminen ja muotoilun käytön omaksuminen keskeiseksi osaksi tuotekehitystä ja yrityksen kilpailukykyä