Teollisuusseuran säätiö

– avustusten ja apurahojen jakaja sekä palkitsija

Avustusten, apurahojen ja palkitsemisten kohdevalinta on vaativa tehtävä, johon säätiö käyttää myös yhteiskunnallisen kehityksen arvostettuja asiantuntijoita. Säätiö pyrkii tunnistamaan ajassa ilmeneviä ja tulevaisuudessa kasvavia kysymyksiä, jotka vaikuttavat Lahden ja sen ympäristön taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen kehitykseen, ja joihin vastaamiseen tarvitaan lisää kannustamista, avustuksia ja apurahoja. Saajina voivat olla yksityishenkilöt tai yhteisöt.  Teollisuuteen ja liike-elämään liittyvä koulutus- ja tutkimustoiminta on taloudellisen kehityksen keskeinen tukiteema.

– tiedottaja

Säätiö toimii täyden avoimuuden periaatteiden mukaisesti. Säätiö tiedottaa pääasiassa kotisivuillaan toiminnastaan ja tekemistään avustuspäätöksistä, lahjoituksista ja palkitsemisista. Säätiön kotisivuilta löytyy myös ohjeet tuenhakijoille tai palkittavien ehdottajille.