Lahden Teollisuusseuran Säätiön tukemat gradut, diplomityöt ja opinnäytetyöt:

INKLUSIIVISUUTTA TUTKIVA VAATEMALLISTO PYÖRÄTUOLIA KÄYTTÄVIEN HENKILÖIDEN INSPIROIMANA, Opinnäytetyö 2020, Väre Emilia

MILTÄ YMPÄRISTÖKAUPUNKI NÄYTTÄÄ? Ympäristökaupungin imago Lahden kaupunkimaisemassa. Pro Gradu -tutkielma 2020, Kekki Ossi

TEOLLISUUDEN HUKKALÄMMÖN HYÖDYNTÄMINEN, CASE: Lastulevytehtaan paluulauhde, Diplomityö 2020, Niemelä Johan

ARVONLUONNIN TAPA JA YRITYKSEN KASVUA SELITTÄVÄT TEKIJÄT, Suomalaiset tietointensiiviset yritykset, Pro Gradu -tutkielma 2019, Koponen Tuomas

RAVINTEIDEN KIERTOTALOUS PÄIJÄT-HÄMEESSÄ, Diplomityö 2017, Nurmi Annika

ALUEELLISEN KILPAILUKYVYN NELJÄ ELEMENTTIÄ, Pro gradu -tutkielma 2017, Toivanen Emilia