Lahden Teollisuusseuran Säätiön tukemat gradut, diplomityöt ja YAMK opinnäytetyöt:

Teollisuusrakennusten purkumateriaalien uudelleenkäyttö ja kierrätysmahdollisuudet. Lahden kaupungin Niemi Living Lab -hanke. Pro gradu -tutkielma. Tua Valtonen 2024.

CSRD-DIREKTIIVIN MUKAISEN KESTÄVYYSRAPORTOINNIN KÄYNNISTÄMINEN PK-YRITYKSESSÄ Raportointivaatimukset ja toimintojen välinen yhteistyö kestävyysraportoinnin organisoinnissa. Pro Gradu. Taina Kärki 2024.

YRITYSVASTUUN VAIKUTUS HENKILÖSTÖN PITOVOIMAAN ORGANISAATIOISSA. Tuotantotalouden diplomityö. Ulla Ala-Vainio 2023.

KIERTOTALOUDEN LIIKETOIMINTAMALLIT OSANA LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖN JA KULUTUSTAPOJEN MUUTOSTA Tekstiili- ja vaateteollisuuden kiertotalousmahdollisuuksien tunnistaminen ja kiinnostavuuden arviointi kuluttajien keskuudessa. Diplomityö. Juulia Koskinen 2023.

Kannettavan kolmipistetaivutuslaitteen kehitys. Diplomityö. Janne Juopperi 2023.

Strategian sisällön kehittäminen UX-kirjoittamalla – tapaus: LAB-ammattikorkeakoulu. YAMK opinnäytetyö. Minna Krupka 2022.

CHANGE AND PATH DEPENDENCE IN ENTREPRENEURIAL ECOSYSTEMS: Comparison of emerging bioeconomy in two Finnish case regions ProGradu -tutkielma 2021, Mika Tala.

VASTUULLISUUS EI OLE MIKÄÄN ELÄMÄN ERILLINENCHANGE AND PATH DEPENDENCE IN ENTREPRENEURIAL ECOSYSTEMS: Comparison of emerging bioeconomy in two Finnish case regions SAAREKE. Maisterintutkielma. Takki Laura 2021.

INKLUSIIVISUUTTA TUTKIVA VAATEMALLISTO PYÖRÄTUOLIA KÄYTTÄVIEN HENKILÖIDEN INSPIROIMANA, Opinnäytetyö 2020, Värelä Emilia

MILTÄ YMPÄRISTÖKAUPUNKI NÄYTTÄÄ? Ympäristökaupungin imago Lahden kaupunkimaisemassa. Pro Gradu -tutkielma 2020, Kekki Ossi

TEOLLISUUDEN HUKKALÄMMÖN HYÖDYNTÄMINEN, CASE: Lastulevytehtaan paluulauhde, Diplomityö 2020, Niemelä Johan

ARVONLUONNIN TAPA JA YRITYKSEN KASVUA SELITTÄVÄT TEKIJÄT, Suomalaiset tietointensiiviset yritykset, Pro Gradu -tutkielma 2019, Koponen Tuomas

RAVINTEIDEN KIERTOTALOUS PÄIJÄT-HÄMEESSÄ, Diplomityö 2017, Nurmi Annika

ALUEELLISEN KILPAILUKYVYN NELJÄ ELEMENTTIÄ, Pro gradu -tutkielma 2017, Toivanen Emilia