Apurahojen ja avustusten haku

Säätiön tarkoitus on edistää taloudellista, yhteiskunnallista kehitystä Lahdessa ja sen ympäristössä sekä tukea teollisuuteen ja liike-elämään liittyvää koulutus- ja tutkimustoimintaa.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan
 
  • tukemalla liiketaloutta edistävää koulutus ja tiedotustoimintaa sekä teknistä ja taloudellista tutkimus-, hanke ja valistustoimintaa
  • jakamalla apurahoja ja avustuksia
  • toimimalla kaikilla muillakin tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi

Apurahoista, avustuksista ja palkinnoista päättää säätiön hallitus. Avustushakemuksia ja esityksiä saajista voivat tehdä yksityiset henkilöt tai yhteisöt.  Esityksiä tehdään tai avustuksia haetaan täyttämällä säätiön kotisivuilla oleva sähköinen lomake ja lähettämällä se sähköpostitse asiamiehelle. Hakemukseen voi liittää parhaaksi katsomansa liitteet. Säätiön hallitus käsittelee hakemukset kahdesti vuodessa, tammi- ja kesäkuussa.

Lahden Teollisuusseuran Säätiö voi myöntää apurahaa myös pro gradu-, diplomi- ja YAMK työhön. Apurahan suuruus on yleensä 2000-4000 euroa. Halutessaan säätiö voi jakaa apurahan useamman hakijan kesken. Säätiön kiinnostus tukemiseen kasvaa, mikäli gradututkimuksen kohteena on Lahden seudun yhteiskunnallinen tai kulttuurillinen kehitys, elinkeinoelämän kehitys tai teollinen perintö. Etusijalla ovat tutkimukset, jotka käsittelevät Lahden seudun kehityksen ajankohtaisia tai tulevaisuuden kannalta tärkeitä kysymyksiä.

Hakemukseen tulee liittää tutkimussuunnitelma ja gradun ohjaajan lausunto sekä mahdolliset suositukset.

Luethan tietosuojaselosteen ennen hakemuksen täyttämistä.

Hae apurahaa täältä.