Lahden Teollisuusseuran Säätiö

Lahden Teollisuusseuran Säätiö edistää Lahden ja sen ympäristön taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä, sekä tukee teollisuuteen ja liike-elämään liittyvää koulutus- ja tutkimustoimintaa. Säätiö ei ole sidottu maantieteellisesti ja voi siten myös suunnata toimintansa ydinalueen ulkopuolelle. Vuosittain säätiö jakaa avustuksia, apurahoja ja palkitsemisia säätiön tarkoitusta toteuttaviin kohteisiin.

Lahden Teollisuusseuran Säätiöllä on nelijäseninen hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja Jukka Viinanen ja jäsenet Eva LiljeblomMartti Lipponen ja Sakari Tamminen. Säätiön asiamiehenä toimii Valtteri Simola.

LTS-SAATIO_rgb