Myönnetyt apurahat ylittivät 400 000 euroa.

Säätiön myöntämien apurahojen määrä ylitti 400 000 euroa ja säätiön toiminnassa tuli 15 vuotta täyteen vuonna 2023. Hakemusten määrä on ilahduttavasti kasvanut, mikä osaltaan johtuu Lahden kehittymisestä yliopistokaupunkina.

Säätiö jatkaa aktiivisista toimintaansa ja myöntää apurahoja sääntöjensä mukaisiin hakemuksiin.