Myönnetyt apurahat ylittivät 300 000 euroa.

Lahden Teollisuusseuran Säätiön historiansa aikana myöntämät apurahat ylittivät 300 000 euroa. Säätiö jatkaa aktiivista työtään sääntöjensä mukaisesti. Säätiön tarkoitus on edistää taloudellista, yhteiskunnallista kehitystä Lahdessa ja sen ympäristössä sekä tukea teollisuuteen ja liike-elämään liittyvää koulutus- ja tutkimustoimintaa.