Myönnetyt apurahat ylittivät 200 000 euroa

Lahden Teollisuusseuran Säätiön historiansa aikana myöntämät apurahat ylittivät 200 000 euroa. Säätiö jatkaa aktiivista työtään sääntöjensä mukaisesti. Säätiön tarkoitus on edistää taloudellista, yhteiskunnallista kehitystä Lahdessa ja sen ympäristössä sekä tukea teollisuuteen ja liike-elämään liittyvää koulutus- ja tutkimustoimintaa.