Myönnetyt apurahat ylittivät 300 000 euroa.

Lahden Teollisuusseuran Säätiön historiansa aikana myöntämät apurahat ylittivät 300 000 euroa. Säätiö jatkaa aktiivista työtään sääntöjensä mukaisesti. Säätiön tarkoitus on edistää taloudellista, yhteiskunnallista kehitystä Lahdessa ja sen ympäristössä sekä tukea teollisuuteen ja liike-elämään liittyvää koulutus- ja tutkimustoimintaa. 

Apurahahakemusten käsittely

Säätiön hallitus käsittelee seuraavan kerran apurahahakemuksia kesäkuussa 2021.


Hakemusten liitteineen on hyvä olla toimitettu sähköisesti asiamiehelle la 15.5. mennessä.

Apurahahakemukset 2021

Säätiön hallitus käsittelee apurahahakemuksia seuraavan kerran helmikuussa 2021.

Toimita hakemuksesi sähköisesti asiamiehelle 15.1.2021 mennessä.

Myönnetyt apurahat ylittivät 200 000 euroa

Lahden Teollisuusseuran Säätiön historiansa aikana myöntämät apurahat ylittivät 200 000 euroa. Säätiö jatkaa aktiivista työtään sääntöjensä mukaisesti. Säätiön tarkoitus on edistää taloudellista, yhteiskunnallista kehitystä Lahdessa ja sen ympäristössä sekä tukea teollisuuteen ja liike-elämään liittyvää koulutus- ja tutkimustoimintaa. 

Säätiön hallitus 2020

Lahden Teollisuusseuran Säätiön valtuuskunta on kokouksessaan valinnut säätiön hallituksen vuodelle 2020.

Puheenjohtajana jatkaa rakennusneuvos Martti Lipponen. Hallituksen jäsenistä entinen työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Erkki Virtanen ei ollut enää käytettävissä. Hänen tilalleen valittiin vuorineuvos Sakari Tamminen. Tamminen toimii mm. Versowoodin ja M.J. Paasikivi Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Hallituksessa jatkavat professori Eva Liljeblom ja johtaja Mari Pantsar.

LUT-yliopiston kasvulle Lahdessa vahva tuki elinkeinoelämältä

Lahden Teollisuusseura ry ja sen säätiö lahjoittivat 50000€ LUT-yliopiston kauppakorkeakoulun uusia professuureja varten. Lisäksi rahoitusta ovat myöntäneet myös Lahden kaupunki, Hämeen kauppakamari, Päijät-Hämeen Osuuspankki, Osuuskauppa Hämeenmaa, Lahti Energia Oy, PHP Holding sekä Marjatta ja Eino Kollin säätiö.

Lahteen sijoittuvien professuurien aloiksi on määritelty asiakas- ja kuluttajakäyttäytyminen digitaalisessa ympäristössä, sekä analytiikkaan perustuvat liiketoimintamallit. Kansainvälinen hakumenettely molempiin tehtäviin on parhaillaan käynnissä.

Asiakas- ja kuluttajakäyttäytymisen alan professuuri rahoitetaan kokonaisuudessaan lahjoitusvaroilla. Analytiikkaan perustuvien liiketoimintamallien professuuri rahoitetaan lahjoituksilla, LUT-kauppakorkeakoulun omalla rahoituksella sekä Viipurin taloudellisen korkeakouluseuran (VITAKO ry) tuella.

Lahjoituksia kahden professuuriin rahoittamiseksi on saatu jo lähes miljoona euroa.

Lisätietoja:

Sami Saarenketo, dekaani, LUT-kauppakorkeakoulu, puh. 050 308 6181 sami.saarenketo@lut.fi

Juha-Matti Saksa, rehtori, LUT-yliopisto, puh. 0400 166 659 juha-matti.saksa@lut.fi

Säätiön hallitus vuonna 2019

Tiedote 20.12.2019

Lahden Teollisuusseuran Säätiön valtuuskunta on kokouksessaan valinnut säätiön hallituksen vuodelle 2019.

Nykyinen säätiön puheenjohtaja, vuorineuvos Jukka Viinanen oli ilmoittanut ettei enää ole käytettävissä tehtävään.

Säätiön puheenjohtajana aloittaa rakennusneuvos Martti Lipponen ja hallituksen uutena jäsenenä johtaja Mari Pantsar. Hallituksessa jatkavat professori Eva Liljeblom sekä työ- ja elinkeinoministeriön entinen kansliapäällikkö Erkki Virtanen.

Lisätietoja:

Martti Lipponen
puheenjohtaja
Lahden Teollisuusseuran Säätiö sr
040 758 9644
www.lahdenteollisuusseuransaatio.fi

Alkuperäisen tiedotteen löydät täältä: Lehdistötiedote 2018 LTSS