Myönnetyt apurahat ja avustukset:

 • Lahjoitus Lahden ammattikorkeakoulun varainhankintaan, 50 000 euroa. Lahjoitus osoitettiin erityisesti tekniikan ja muotoilun koulutusaloille. Lahjoituksella tuetaan alueen elinkeinoelämän ja koulutusorganisaatioiden yhteistyön kehittämistä.
 • Apuraha Tuomas Koponen, Itä-Suomen Yliopisto, Pro Gradu, Yrityksen kasvua selittävät tekijät – Yrityksen arvonluonnin tapa kasvua selitettäessä. Case: suomalaiset asiantuntijayritykset. 
 • Avustus Lahden Lyseon lukio, nuorten tiedekurssi, Vesiosaaminen.
 • Avustus Lahden 9. luokka, Yrityskylä.
 • Apuraha Propuu ry:n seminaari.
 • Apuraha Mika Tala HY, Pro Gradu, Kuluttajatutkimuskeskus, Alueellisten yrittäjyysekosysteemien rakentuminen biotalous ja digitalisaatiosektoreilla.
 • Apuraha Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö, Järvien kunnostus ja ravinteiden kierrätys sisäistä kuormitusta hyödyntämällä – alusveden puhdistuksen uusi sovellus, Jukka Horppila.
 • Avustus lasten ja nuorten robotiikkakerhotoiminnan käynnistämiseen Päijät-Hämeessä (Luma -keskus, luonnontieteet, matematiikka ja teknologia).
 • Avustus ProPuu yhdistyksen Ajan veistämöt -kutsunäyttelyyn.
 • Avustus Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin muoti- ja vaatesuunnittelun opiskelijoiden Koe17-muotinäytöksen toteuttamiseen.
 • Apuraha tekniikan tohtori Toni Männistön ja väitöskirjatutkija Lauri Savirannan tutkimukseen Liikkuminen palveluna (MaaS) Lahden seudulla.
 • Apuraha Emilia Toivanen JYU, apuraha diplomityöhön Lahden seudun aluetaloudellisen kehityksen tutkimus.
 • Apuraha Annika Nurmi LUT pro gradu työ, Ravinteiden kiertotalous.
 • Apuraha Jukka Oksa, Lahden alueen yhteiskuntasuhteiden muutos, jatkotutkimus.
 • Apuraha, Päijät-Hämeen tutkimusseura, Ajatuspajat.
 • Apuraha Jukka Oksa, Teollisuuden merkitys Lahden alueen kehityksessä.
 • Apuraha Päijät-Hämeen tutkimusseura, Teollisuuden aluevaikutusta koskeva esiselvitys
 • Avustus Lahden alueen nuorten Your Hope -seminaarimatka
 • Tunnustuspalkinto Teknoware Oy, Muotoilun merkityksen ymmärtäminen ja muotoilun käytön omaksuminen keskeiseksi osaksi tuotekehitystä ja yrityksen kilpailukykyä

Lahden Teollisuusseuran Säätiö on tähän mennessä myöntänyt apurahoja ja avustuksia yli 130 000 euron arvosta.